Wydrukuj tą strone | Zamknij to okno


Listy dzieci ustalone w drodze postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15

lista dzieci przyjetych na pobyt 5.pdf

lista dzieci nieprzyjetych na 9-godzin do przedszkola nr 3 w wolsztynie na rok szkolny 2014.pdf

lista dzieci nieprzyjetych na 5-godzin do przedszkola nr 3 w wolsztynie.pdf

lista dzieci nieprzyjetych na 9-godzin do przedszkola nr 3 w wolsztynie na rok szkolny 2014.pdf

 

lista dzieci zakwalifikowanych na 9 godzinna rok szkolny 2014.pdf

lista dzieci zakwalifikowanych na pobyt 5.pdf

lista dzieci zakwalifikowanych do miejsca drugiego wyboru wskazanego w karcie przez rodzicow.pdf

lista dzieci niezakwalifikowanych na 9 godzin do przedszkola nr 3 w wolsztynie na rok szkolny 2014.pdf

lista dzieci niezakwalifikowanych na 5 godzin do przedszkola nr 3 w wolsztynie.pdf

 

 

Ważna informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych!

Dzieci zakwalifikowane do Przedszkola nr 3 w Wolsztynie w drodze postępowania rekrutacyjnego zostaną przyjęte po potwierdzeniu przez rodziców i podpisaniu umowy na rok szkolny 2014/15. W tym celu zapraszamy wszystkich rodziców dzieci zakwalifikowanych na zebranie ogólne do Przedszkola nr 3 w dniu 10.04.2014r tj. czwartek o godz. 17.00.

W czasie spotkania planujemy:

  • przekazanie informacji na temat funkcjonowania przedszkola
  • podpisywanie umów
  • krótkie spotkania z nauczycielkami - wychowawcami grup do jakich zostaną zapisane dzieci
  • informacje o terminach spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców, ktore odbędą się w czerwcu i na koniec sierpnia 2014r.

 

 

Zmieniają się zasady naboru dzieci do przedszkola. Reguluje je Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nabór do przedszkola na rok szkolny 2014/15 prowadzony będzie tak jak dotychczas od 3 do 28 lutego. Zmianie uległ formularz zgłoszeniowy, aktualny formularz znajduje się na naszej stronie internetowej wraz z załącznikami. Prosimy nie korzystać ze starych kart zgłoszenia. Karty dla dzieci nowo zgłaszanych można pobierać ze strony internetowej przedszkola lub w kancelarii Przedszkola od 03.02.2014r do 28.02.2014r od poniedziałku do wtorku w godzinach 8.00 do 15.30 oraz od srody do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Zwrot kart do 28 lutego 2014 roku.